เกมยิงปลาที่ดีที่สุด กรีนเทอมินัล จำกัด (Green Terminal Company Limited) เป็นหนึ่งในเกมส์ยิงปลาW88ผู้จัดหาและจำหน่ายเชื้อเพลิงสำหรับการผลิตเพื่อป้อนให้กับโรงงานแอพยิงปลา ทั้งเชื้อเพลิงแข็งและเหลว อาทิ กะลาปาล์ม ถ่านหิน วู้ดเพลเลท น้ำมันเตาทดแทน ฯลฯ โดยมุ่งตอบสนองความต้องการด้านพลังงานผ่านกระบวนการสรรหาและคัดเลือกเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ผลิตในภาคเกมยิงปลาพร้อมสูตรทั่วประเทศ


ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เกมใหม่ ฯ ได้รับความไว้วางใจในการจัดหาและจำหน่ายเชื้อเพลิงให้แก่ผู้ประกอบการเกมใหม่ ในหลากหลายกลุ่มฯ อาทิ กลุ่มสมัครสมาชิกW88อาหาร กลุ่มทดลองเล่นเกมยิงปลาอาหารสัตว์ กลุ่มผู้ผลิตเท็กไทซ์ และกลุ่มโลหะเกมออนไลน์