คลิปวิดีโอ

การตั้งกองสูงกะลาปาล์มในโรงปรับสภาพตู้ปลาคาสิโนของกรีนเทอมินัล