คลิปวิดีโอ

การร่อนกะลาปาล์มและคัดคุณภาพที่โรงปรับสภาพเกมมือถือของกรีนเทอมินัล