เกมยิงปลาฟรี กรีนเทอมินัล จำกัด (Green Terminal Company Limited) เป็นหนึ่งในเกมยิงปลาฟรีผู้จัดหาและจำหน่ายเชื้อเพลิงสำหรับการผลิตเพื่อป้อนให้กับโรงงานเกมยิงปลาบนมือถือ ทั้งเชื้อเพลิงแข็งและเหลว อาทิ กะลาปาล์ม ถ่านหิน วู้ดเพลเลท น้ำมันเตาทดแทน ฯลฯ โดยมุ่งตอบสนองความต้องการด้านพลังงานผ่านกระบวนการสรรหาและคัดเลือกเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ผลิตในภาคตู้ปลาคาสิโนทั่วประเทศ


ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สมัครฟรี ฯ ได้รับความไว้วางใจในการจัดหาและจำหน่ายเชื้อเพลิงให้แก่ผู้ประกอบการเล่นเกมยิงปลาได้เงินจริงในหลากหลายกลุ่มฯ อาทิ กลุ่มเกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุดอาหาร กลุ่มสูตรยิงปลาอาหารสัตว์ กลุ่มผู้ผลิตเท็กไทซ์ และกลุ่มโลหะเล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล