โบนัสฟรีเกมยิงปลา กรีนเทอมินัล จำกัด (Green Terminal Company Limited) เป็นหนึ่งในโปรโมชั่นเกมยิงปลาผู้จัดหาและจำหน่ายเชื้อเพลิงสำหรับการผลิตเพื่อป้อนให้กับโรงงานใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ ทั้งเชื้อเพลิงแข็งและเหลว อาทิ กะลาปาล์ม ถ่านหิน วู้ดเพลเลท น้ำมันเตาทดแทน ฯลฯ โดยมุ่งตอบสนองความต้องการด้านพลังงานผ่านกระบวนการสรรหาและคัดเลือกเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ผลิตในภาคสมัครเกมยิงปลาW88ทั่วประเทศ


ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เกมยิงปลาฟรีฯ ได้รับความไว้วางใจในการจัดหาและจำหน่ายเชื้อเพลิงให้แก่ผู้ประกอบการเกมส์ในหลากหลายกลุ่มฯ อาทิ กลุ่มเข้าสู่ระบบติดต่อกัน อาหาร กลุ่มเคล็ดลับเกมยิงปลาอาหารสัตว์ กลุ่มผู้ผลิตเท็กไทซ์ และกลุ่มโลหะดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา