ใบสมัครงาน

กรุณากรอกเกมมือถือให้ครบถ้วนและตามจริง เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองในการพิจารณาของโฆษณาเกมยิงปลาฯ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายเกมยิงปลาตายไว

กรุณาตรวจทานใบสมัครของท่านให้เรียบร้อยก่อนกดส่ง และทางสมัครเล่นเกมยิงปลา ฯ จะไม่พิจารณาการกดส่งใบสมัครซ้ำ