ชีวมวลอัดแท่ง (Wood Pellet)


ชีวมวลอัดแท่ง (Wood Pellet)

เชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง (Wood Pellet) เป็นการนำเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจากโรงงานวิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินมาสับบดให้เป็นผงฝุ่นขนาดเล็ก ผ่านกระบวนการอบแห้งเพื่อลดความชื้น แล้วนำมาเข้าเครื่องบดอัดแรงดันสูง ให้อัดแน่นเป็นแท่งขนาดเล็ก ซึ่งจะสามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในภาคเกมส์ยิงปลาออนไลน์ได้ เช่น ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับหม้อต้มไอน้ำ (Boiler) เป็นต้น

 

เชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งให้ค่าพลังงานความร้อนถึง 3500-4200 กิโลแคลลอรี่/กิโลกรัม ซื่งเทียบเท่าและใกล้เคียงกับถ่านหินบีทูมีนัส

 

คุณสมบัติทางกายภาพของเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง

 

- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6-8 มม.
- ความยาว 25-45 มม.

 

คุณสมบัติทางเคมีของเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง

 

- ค่าพลังงานความร้อน 3500-4200 กิโลแคลลอรี่/กิโลกรัม
- ความชื้น ไม่เกินกว่า 10%
- จำนวนขี้เถ้า <2%
- ค่าความหนาแน่น 1200-1300 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร