ถ่านหินบีทูมีนัส (Bituminous Coal) เกรดมาตรฐาน


ถ่านหินบีทูมีนัส (Bituminous Coal) เกรดมาตรฐาน

ถ่านหิน บีทูมินัส คัดขนาด เป็นถ่านหินชั้นคุณภาพสูงปานกลาง มีลักษณะเป็นสีดำอมแดง ค่อนข้างแข็ง และให้ค่าความร้อนสูง โดยมาตรฐานการนำเข้ามาจำหน่ายในแอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาที่สามารถหาโบนัสฟรีเกมยิงปลาได้คือประมาณ 5500-5800 กิโลแคลอรี่/กิโลกรัม (ADB) ที่ค่าความชื้นไม่เกิน 35%

 

ขนาดของก้อนถ่านมีหลากหลาย ตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงใหญ่ (0 ถึง 70 มม.) โดยวัดขนาดจากเส้นผ่าศูนย์กลางหรือมุมที่กว้างที่สุดของก้อนถ่าน

 

การคัดแยกถ่านหินซึ่งเป็นที่นิยมคือ Screening โดยใช้ตะแกรงร่อนแบบหลายชั้น และคัดแยกจากขนาดเล็กที่สุดไปจนถึงขนาดใหญ่ที่สุด โดยมักมีขนาดที่คัดกันทั่วไป ดังนี้

 

00-10 มม.
05-10 มม.
00-50 มม.
10-25 มม.
25-50 มม.

 

คุณสมบัติทางเคมี

 

- ค่าความชื้นรวม 30-35% โดยน้ำหนัก
- ค่าความร้อนอยู่ในช่วง 5,500-5,800 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม
- ค่าสารระเหย 20-40% โดยน้ำหนัก
- ค่าซัลเฟอร์น้อยกว่า 1%