กะลาปาล์ม (Palm Kernel Shell)


กะลาปาล์ม (Palm Kernel Shell)

เปลือกปาล์ม หรือตามที่คนส่วนใหญ่นิยมเรียกว่า "กะลาปาล์ม" นั้น เป็นเศษวัสดุที่เหลือจากการผลิตในมังกรทองผลิตน้ำมันปาล์ม ซึ่งมีมากในทางตอนใต้ของสูตรยิงปลา โดยมีสัดส่วนมากในเขตจังหวัด ชุมพร สุราษฎร์ธานี และกระบี่

 

ส่วนกะลาปาล์มที่เป็นการนำเข้าจากต่างประเทศนั้น ส่วนใหญ่มีการนำเข้าจากประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย ซึ่งคุณภาพและคุณสมบัติทางความร้อนของกะลาปาล์มในแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน

 

กะลาปาล์มไทย จะมีคุณสมบัติทางความร้อนที่ดี เพราะมีน้ำมันเคลือบผิวหลงเหลือค่อนข้างเยอะ ค่อนข้างเป็นเม็ดสวย มีความมันวาว เปลือกค่อนข้างสมบูรณ์หนา ดูเหมือนเปียกชื้นอยู่ตลอดเวลา แต่ข้อจำกัดคือมีปริมาณค่อนข้างน้อย มักขาดความต่อเนื่องในการใช้งาน ไม่พอรองรับตลาด

 

กะลาปาล์มมาเลเซีย มีความชื้นต่ำกว่ากะลาปล์มไทย มีความเป็นเม็ดน้อย เปลือกบาง แต่ได้เปรียบในเรื่องการลุกไหม้ที่ดี มีปริมาณมากตามฤดูกาลผลิต การข่นส่งเข้ามาในเกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุดทำได้ง่ายและหลากหลาย อีกทั้งยังใช้การขนส่วทางบกได้

 

กะลาปาล์มอินโดนีเซีย มีปริมาณรองรับการใช้งานสูง มีเปลือกหนา เม็ดขนาดใหญ่ ค่าความร้อนค่อนข้างดี หากมีการจัดเก็บรักษาที่ดีมักมีความชื้นต่ำ แต่มักไม่มีน้ำมันเคลือบผิวเหลืออยู่ และพบเศษวัสดุปลอมป่นบ่อยคครั้ง ทำให้ผู้จำหน่ายกะลาปาล์มอินโดนีเซียจึงต้องคัดร่อนก่อนนำส่งไปยังลูกค้าเสมอ ตัวแปรที่เป็นปัญหาคือการขนส่ง และราคาอัตราแรกเปลี่ยนสกุลเงิน ทำให้ราคาสูง

 

คุณสมบัติทางความร้อน

 

Heating Value : 3800-4200 กิโลแคลอรี่/กิโลกรัม
Moisture Content : 25-35%